Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Toruński

Stypendium Studenckie im. Prof. Aleksandra Jabłońskiego Toruńskiego Oddziału PTF

2022-01-19

Drodzy Maturzyści!

Jeśli lubicie fizykę i potraficie ją promować, posiadacie dobre oceny z przedmiotów ścisłych, to warto zapoznać się z naszą ofertą.

Toruński Oddział PTF funduje stypendia dla przyszłej studentki i studenta Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK. Zgodnie z Regulaminem stypendia zostaną przyznane w dwóch kategoriach: maturzystka i maturzysta. Stypendia mają charakter wyróżnień i stanowią formę wsparcia. Zarząd TO PTF ustalił na rok akademicki 2022/23 wysokość stypendium na 3 700 zł (1 200 zł w 2022 r. oraz 2 500 zł w 2023 r.). w każdej kategorii.

O Stypendium Studenckie im. Prof. Aleksandra Jabłońskiego w danym roku może wnioskować maturzystka i/lub maturzysta, który:

  • zamierza rozpocząć studia na kierunku fizyka lub fizyka techniczna na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu;
  • osiąga dobre wyniki w nauce z przedmiotów ścisłych (potwierdzone świadectwem szkolnym i wynikami matur);
  • ma osiągnięcia naukowe z fizyki potwierdzone odpowiednimi dokumentami;
  • angażuje się w działalność promującą nauki ścisłe i przyrodnicze.

Termin składania dokumentów upływa 31 lipca 2022 r.

W celu uzyskania stypendium wnioskujący przedstawia:

  • kompletny wniosek stypendialny (wzór wniosku);
  • podpisane oświadczenia i zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
  • kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej;
  • kopię świadectwa dojrzałości (z wynikami matury);
  • kopię dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe;
  • kopię dokumentów poświadczających działalność promującą nauki ścisłe i przyrodnicze.

Dokumenty składa się wyłącznie w formie elektronicznej na adres: renata@fizyka.umk.pl

Decyzja Komisji Stypendialnej dotycząca przyznania stypendium będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej TO PTF w terminie do 10 sierpnia 2022 r.

Zapraszamy do aplikowania!

Gorąco zapraszamy do zainteresowania się naszą ofertą!

Renata Drozdowska
Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Toruński