Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Toruński

Nowa monografia pod redakcją prof. Józefa Szudego

2021-06-01

Nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK ukazała się dwutomowa monografia pt. "Dzieje Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919–1939)", której jednym z dwojga redaktorów jest Prof. dr hab. Józef Szudy, wieloletni pracownik Instytutu Fizyki, później jego dyrektor oraz w latach 2002-2008 dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, a także aktywny działacz TO PTF.

W serwisie Wydawnictwa Naukowego UMK zamieszczono następujący opis monografii:

"W książce zespół dziewięciu autorów, historyków nauki, przedstawia dzieje Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Stefana Batorego (USB). Uniwersytet w Wilnie – wskrzeszony dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego po 87 latach od chwili jego zamknięcia przez cara Mikołaja I po powstaniu listopadowym – oficjalnie został otwarty 11 października 1919 roku i stał się istotnym ośrodkiem życia intelektualnego na Północno-Wschodnich Kresach II Rzeczypospolitej. W dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych kontynuował tradycje z czasów, gdy w XVIII wieku Marcin Poczobut prowadził pionierskie obserwacje Merkurego, zaś w pierwszych latach zaborów Jędrzej Śniadecki stworzył podstawy polskiej terminologii chemicznej. Korzenie aż pięciu Wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, to znaczy: 1) Wydziału Matematyki i Informatyki, 2) Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, 3) Chemii, 4) Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz 5) Nauk o Ziemi, tkwią w Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym USB. W ramach tego Wydziału od 1922 roku istniało Studium Rolnicze, które później przekształciło się w Wydział Rolniczy USB, do którego nawiązuje Instytut Medycyny Weterynaryjnej, od niedawna istniejący w strukturze UMK. Prezentowana książka zawiera pięć rozdziałów, z których pierwszy przedstawia okoliczności powstania Wydziału, jego strukturę i kadrę, następne cztery są zaś poświęcone historii i działalności katedr matematycznych, katedry astronomii i meteorologii oraz katedr fizycznych i chemicznych USB. W tomie drugim książki znajdują się cztery rozdziały przedstawiające historię zakładów podejmujących badania i dydaktykę w zakresie nauk o Ziemi, botaniki, zoologii oraz anatomii porównawczej i biologii ogólnej. W poszczególnych rozdziałach obu tomów zostały przedstawione losy pracowników Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego zarówno w okresie 1919–1939, jak i w latach drugiej wojny światowej, a także w latach powojennych. Każdy z rozdziałów został dopełniony aneksami zawierającymi źródła, bibliografię i krótkie biogramy."

Wszystkich zainteresowanych korzeniami nauk ścisłych i przyrodniczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zachęcamy do lektury!

Renata Drozdowska
Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Toruński