Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Toruński

XLVII Zjazd Fizyków Polskich w Bydgoszczy

2021-06-06

W dniach 19–23 września 2021 r. w Bydgoszczy odbędzie się XLVII Zjazd Fizyków Polskich. W programie znajdą się sesje plenarne, panele dyskusyjne i szereg wydarzeń popularyzatorskich.

W gronie prelegentów plenarnych znalazło się trzech naukowców z Instytutu Fizyki UMK: prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski, prof. dr hab. Sebastian Maćkowski i dr hab. Piotr Wcisło, prof. UMK. W komitecie programowym zjazdu zasiada natomiast prof. dr hab. Roman Ciuryło.

Renata Drozdowska
Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Toruński