Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Toruński

Wystąpienia toruńskich fizyków na XLVII Zjeździe Fizyków Polskich

2021-09-24

W dniach 19-23 września br. w Bydgoszczy odbył się XLVII Zjazd Fizyków Polskich, w którym nie zabrakło przedstawicieli Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK oraz Toruńskiego Oddziału PTF. Referaty plenarne przedstawili: prof. dr hab. Sebastian Maćkowski ("Nanodruty srebra jako elementy funkcjonalne dla fotoniki i sensoryki"), prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski ("Metody poszukiwań, badań i optymalizacji materiałów scyntylacyjnych") i dr hab. Piotr Wcisło, prof. UMK ("Badania zderzeń i oddziaływań molekularnych przy użyciu spektroskopii laserowej"). Referaty wygłosili: dr Artur Czerwiński ("Rekonstrukcja stanu kwantowego splątanych w czasie par fotonów"), dr inż. Piotr Morzyński ("Optyczne zegary atomowe w KL FAMO") oraz zdalnie dr Szymon Wójtewicz ("Spektroskopia pasma B molekularnego tlenu"). Plakat przedstawił natomiast lic. Konrad Drozdowski, student fizyki II stopnia ("Termoluminescencja niskotemperaturowa kryształów β-Ga2O3"). Dodatkowym toruńskim akcentem był koncert zespołu Freygish Orchestra.

Renata Drozdowska

Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Toruński