Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Toruński

Wykład prof. Józefa Szudego w ramach Czwartkowego Kolokwium Fizycznego

2021-11-16

18 listopada 2021 r. o godz. 12:30 na platformie internetowej Cisco Webex Prof. dr hab. Józef Szudy wygłosi wykład pt. "Walther Hermann Nernst - noblista z Pomorza Nadwiślańskiego".

80 lat temu zmarł Walther Hermann Nernst, urodzony w Wąbrzeźnie blisko Torunia laureat Nagrody Nobla z roku 1920, twórca III zasady termodynamiki. W referacie zostanie naszkicowana jego droga życiowa i najważniejsze dokonania w zakresie fizyki, chemii fizycznej i elektrochemii. W latach 1930-1931, gdy Nernst był dyrektorem Instytutu Fizyki Uniwersytetu Berlińskiego, przebywał tam na stypendium podoktorskim Aleksander Jabłoński, twórca naszego ośrodka. To tam Jabłoński uczestniczył w prowadzonych przez Nernsta Berlińskich Kolokwiach Czwartkowych i był nimi zafascynowany do tego stopnia, że w marcu 1946 r. pod tą samą nazwą zapoczątkował – istniejące do dziś – cotygodniowe spotkania fizyków w Toruniu. W ramach niniejszego Kolokwium Czwartkowego planowany jest pokaz słynnej lampy Nernsta, która spowodowała rewolucję na światowym rynku źródeł światła na przełomie XIX i XX wieku i przyczyniła się znacząco do rozwoju badań w zakresie podczerwieni.

Link do wykładu: https://fizyka-umk.webex.com/fizyka-umk/j.php?MTID=md134799b142d145986294435538de200

Numer spotkania (kod dostępu): 2734 915 3336

Hasło: CKFJS

Organizatorem wydarzenia jest Instytut Fizyki UMK w Toruniu oraz Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Renata Drozdowska
Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Toruński