Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Toruński

Walne Zebranie TO PTF

2022-05-16

W środę 25 maja 2022 r. o godz. 10:00 odbędzie się zdalne Walne Zebranie Toruńskiego Oddziału PTF na platformie Webex, na które serdecznie zapraszamy Wszystkich zainteresowanych. W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie, tzn. 25 maja 2022 r. o godz. 10:15.

Dane do logowania:
https://fizyka-umk.webex.com/fizyka-umk/j.php?MTID=m07c4da00e2ea081a96afc6d30c5c043b
Numer spotkania:  2733 478 5920
Hasło:  fizyka

Przewidywany porządek zebrania:
1) Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,
2) Sprawozdanie Przewodniczącego TO PTF z działalności oddziału w roku 2021,
3) Sprawozdanie Skarbnika TO PTF z działalności oddziału w roku 2021,
4) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej TO PTF z działalności oddziału w roku 2021,
5) Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdań,
6) Sprawy różne.

Renata Drozdowska
Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Toruński