Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Toruński

Kolejna monografia autorstwa prof. Józefa Szudego

2022-09-01

Nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK ukazała monografia pt. "Dzieje Studium Rolniczego i Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1923–1939)", której autorem jest Prof. dr hab. Józef Szudy.

W serwisie Wydawnictwa Naukowego UMK zamieszczono następujący opis monografii:

"Lektura prezentowanego tomu uzmysławia ogromne kłopoty, jakie napotykał wileński ośrodek nauk rolniczych, który na początku swego istnienia – w warunkach ówczesnego światowego kryzysu ekonomicznego – nieustannie borykał się z trudnościami kadrowymi, aparaturowymi i lokalowymi. Z perspektywy minionych 100 lat należy z podziwem odnotować solidarność całego środowiska uniwersyteckiego w Wilnie, w szczególności Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, które w obliczu biurokratycznych prób zlikwidowania Studium Rolniczego nie dopuściło do tego, demonstrując heroiczną postawę wobec decydentów. Podejmowane przez 15 lat wysiłki w celu przekształcenia Studium Rolniczego w Wydział Rolniczy USB zakończyły się sukcesem dopiero na początku 1938 roku. Wybuch drugiej wojny światowej doprowadził do likwidacji zarówno tego – tworzonego z wielkim heroizmem – Wydziału, jak i całego Uniwersytetu Stefana Batorego."

Gorąco zachęcamy do lektury!

Renata Drozdowska
Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Toruński