Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Toruński

Walne Zebranie TO PTF

2023-02-22

We wtorek 14 marca 2023 r. o godz. 17:00 w Sali Audytoryjnej COK (Instytut Fizyki, ul. Grudziądzka 5, Toruń) odbędzie się zdalne Walne Zebranie Toruńskiego Oddziału PTF, na które serdecznie zapraszamy Wszystkich zainteresowanych. W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie, tzn. 14 marca 2023 r. o godz. 17:15.

Przewidywany porządek zebrania:
1) Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,
2) Sprawozdanie Przewodniczącego TO PTF z działalności oddziału w roku 2022,
3) Sprawozdanie Skarbnika TO PTF z działalności oddziału w roku 2022,
4) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej TO PTF z działalności oddziału w roku 2022,
5) Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdań,
6) Wybory nowego Zarządu TO PTF i Komisji Rewizyjnej TO PTF,
7) Sprawy różne.

Renata Drozdowska
Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Toruński