Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Toruński

Nowy Zarząd Oddziału

2023-03-15

14 marca 2023 r. odbyło się Walne Zebranie Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Podczas zebrania zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe z pracy Zarządu w latach 2021-2022, zapoznano się z opinią Komisji Rewizyjnej i udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Następnie wybrano nowy Zarząd Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego i Komisję Rewizyjną na kadencję 2023-2024:

Przewodniczący: prof. dr hab. Wiesław Nowak

Skarbnik: dr Andrzej Karbowski

Sekretarz: mgr Jakub Borkowski

Członkowie Zarządu:

mgr Renata Drozdowska - administrator serwisu internetowego

dr hab. inż. Michał Pawlak, prof. UMK 

Komisja Rewizyjna:

  1. prof. dr hab. Józef Szudy
  2. dr hab. Beata Derkowska-Zielińska, prof. UMK
  3. dr Józefina Turło
Renata Drozdowska
Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Toruński