Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Toruński

Nowy Zarząd Oddziału

2021-02-11

29 stycznia 2021 r. odbyło się w trybie zdalnym na platformie Webex Zebranie Członków Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Podczas zebrania zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe z pracy Zarządu w latach 2019-2020, zapoznano się z opinią Komisji Rewizyjnej i udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Następnie wybrano nowy Zarząd Oddziału Toruńskiego PTF i Komisję Rewizyjną na kadencję 2021-2022:

Przewodniczący: dr hab. inż. Michał Pawlak, prof. UMK

Skarbnik: mgr Renata Drozdowska

Sekretarz: dr Andrzej Karbowski

Członkowie Zarządu: dr Janusz Szatkowski, mgr inż. Michał Makowski

Komisja Rewizyjna:

  1. prof. dr hab. Wiesław Nowak
  2. dr hab. Beata Derkowska-Zielińska, prof. UMK
  3. dr Józefina Turło
Renata Drozdowska
Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Toruński