Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Toruński

Członkostwo

Aby wstąpić do PTF należy wypełnić deklarację członkowską i złożyć ją w wybranym oddziale PTF. Potrzebne są podpisy dwóch członków wprowadzających. Decyzję o przyjęciu członka podejmuje zarząd danego oddziału PTF. Kopia  deklaracji członkowskiej jest następnie przesyłana do Zarządu Głównego PTF, który przydziela nowemu członkowi unikalny numer członkowski i tworzy dla niego profil członkowski w portalu PTF. Zarząd Główny potwierdza fakt uzyskania członkostwa PTF po opłaceniu składki członkowskiej.

Deklaracja członkowska w formie interaktywnego formularza jest zamieszczona poniżej, prosimy wypełnić ją na komputerze dla uniknięcia pomyłek w nazwiskach i adresach e-mailowych.

Deklaracja członkowska (wersja edytowalna)

Deklaracja członkowska

Membership application

Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Toruński