Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Toruński

1.5% podatku dochodowego

PTF jest instytucją pożytku publicznego uprawnioną do otrzymania 1.5% podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - posiada numer KRS: 0000051642.

Gorąco zachęcamy do dokonywania odpisów na rzecz Oddziału Toruńskiego. Proszę pamiętać, aby podczas wypełniania formularza PIT podać Toruński Oddział PTF. Brak takiego zapisu spowoduje, że kwota trafi na konto Zarządu Głównego.

Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Toruński