Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Toruński

Składki członkowskie

Wysokości składek:

  • osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora: 40 zł;
  • osoby posiadające stopień naukowy doktora: 80 zł;
  • osoby posiadające stopień naukowy dr hab. lub tytuł profesora: 120 zł;
  • emeryci: 40 zł;
  • uczniowie, studenci i doktoranci przyjmowani po raz pierwszy do PTF, przez dwa lata od chwili przyjęcia: 10 zł.

Sposoby płatności:

1. Płatność automatyczna po zalogowaniu do indywidualnego konta członkowskiego.

2. Wniesienie opłaty bezpośrednim przelewem na konto PTF w Banku Handlowym: 

50 1030 0019 0109 8533 0003 8362

W opisie przelewu prosimy podać imię i nazwisko członka oraz rok, za który jest wpłacana składka.

 

Więcej na temat płatności składek

 

 

Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Toruński