Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Toruński

Stypendia TO PTF

STYPENDIUM STUDENCKIE im. Prof. Aleksandra Jabłońskiego Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego

O stypendium w danym roku może wnioskować maturzystka i/lub maturzysta, który:

  • zamierza rozpocząć studia na kierunku fizyka lub fizyka techniczna na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu;
  • osiąga dobre wyniki w nauce z przedmiotów ścisłych (potwierdzone świadectwem szkolnym i wynikami matur);
  • ma osiągnięcia naukowe z fizyki potwierdzone odpowiednimi dokumentami;
  • angażuje się w działalność promującą nauki ścisłe i przyrodnicze.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych zostanie podany na stronie TO PTF po ogłoszeniu wyników matur.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie.

Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Toruński