Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Toruński

Zarząd Oddziału

Kadencja 2023-2024

SKŁAD ZARZĄDU ODDZIAŁU:

Przewodniczący Oddziału:

prof. dr hab. Wiesław Nowak

 • reprezentuje Oddział na zewnątrz;
 • przewodniczy posiedzeniom Zarządu;
 • podpisuje wszystkie oficjalne dokumenty oraz, wraz z Skarbnikiem, podpisuje dokumenty finansowe;
 • ustala tryb postępowania w sprawach gospodarowania majątkiem i funduszami Oddziału w porozumieniu z Zarządem Głównym PTF i Skarbnikiem Oddziału.

Skarbnik:

dr Andrzej Karbowski

 • realizuje politykę finansową zgodnie ze Statutem PTF;
 • podpisuje dokumenty finansowe;
 • sporządza okresowe sprawozdania finansowe Oddziału.

Sekretarz:

mgr Jakub Borkowski

 • prowadzi korespondencję Oddziału;
 • współpracuje z Przewodniczącym Oddziału w przygotowaniu porządku obrad;
 • wysyła zaproszenia na posiedzenia Zarządu oraz Zebrania Członków Oddziału;
 • współpracuje z Przewodniczącym Oddziału w sporządzaniu sprawozdań i memoriałów dla innych podmiotów;
 • odpowiada za dokumentację i archiwum Zarządu Oddziału.

Członkowie Zarządu:

dr hab. inż. Michał Pawlak, prof. UMK

mgr Renata Drozdowska - administrator serwisu internetowego

 • są odpowiedzialni za prowadzenie działalności Oddziału zgodnie ze Statutem PTF.
 • współpracują z pozostałymi członkami Zarządu przy realizacji zadań statutowych.

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:

 1. prof. dr hab. Józef Szudy
 2. dr hab. Beata Derkowska-Zielińska, prof. UMK
 3. dr Józefina Turło

Komisja kontroluje całokształt działalności Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.

 


 

Kadencja 2021-2022

SKŁAD ZARZĄDU ODDZIAŁU:

Przewodniczący Oddziału:

dr hab. inż. Michał Pawlak, prof. UMK

Skarbnik:

mgr Renata Drozdowska

Sekretarz:

dr Andrzej Karbowski

Członkowie Zarządu:

dr Janusz Szatkowski

mgr inż. Michał Makowski

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:

 1. prof. dr hab. Wiesław Nowak
 2. dr hab. Beata Derkowska-Zielińska, prof. UMK
 3. dr Józefina Turło
Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Toruński